fbpx

Nyheter

Den dykare som omkom 7/1 2018 i ett brytrum på ca 25m djup vid Äventyrsgruvan Tuna-Hästberg utanför Borlänge har i fredags eftermiddag 12/1 blivit bärgad. Insatsen gick bra och kroppen lokaliserades drygt 250 meter in i en gruvgång på 22 meters djup.

Det var i söndags som ett team på 3 erfarna dykare från Finland dök i gruvan. En av dykarna, en kvinna, fick problem som försökte avhjälpas men hon drabbades av panik och avled. Hennes två kamrater återvände då, efter flera försök att få kontroll på situationen, upp till ytan och personal från gruvan larmade SOS.

Då vare sig räddningstjänsten eller polisen har kunskap och utrustning att genomföra den typ av dykning som krävs begärde polisen stöd från Försvarsmakten. Gruvans egna dykare med hög kompetens fanns på plats men fick inte användas då de inte tillhör en statlig organisation eller myndighet. Försvarsmaktens dykare har tidigare gjort runt 50 dyk i Äventyrsgruvan så de hade god lokalkännedom och hög kompetens.

Klartecken kom i onsdags kväll från Försvarsmakten och alla inblandade parter planerade insatsen tillsammans under torsdagskvällen i den gamla skolan i Tuna-Hästberg.

Personalen som genomförde insatsen kom från SSS, Fjärde sjöstridsflottiljen och Försvarets materielverk (FMV). Även dykare från sjöpolisen, räddningstjänsten och en expert från finska kustbevakningen fanns på plats. Samarbete med Finland gjordes inom ramen för projektet ”Dive Smart Baltic” och deras representant har stor erfarenhet med över 100 dyk i gruvan sedan tidigare. Äventyrsgruvans personal var med som expertis, rådgivare och ansvarade för logistiken. Hela insatsen gjordes enligt gruvans tidigare framarbetade rutiner.

På fredagsförmiddagen genomfördes först ett rekognoseringsdyk som filmades. När dykarna kom upp tittade vi tillsammans igenom filmen och kunde då konstatera att det skulle bli lite mer komplicerat än vi först trott eftersom kroppen var ca 40m längre bort in i nästa brytrum.

På eftermiddagen genomfördes sedan själva bärgningen. Med hjälp av bland annat en undervattensskoter kunde kvinnans kropp bärgas. Efter 28 minuter var Försvarsmaktens dykare uppe på sex meters djup och möttes då av dykare från sjöpolisen som förde upp kroppen till ytan. Äventyrsgruvan ansvarade sedan för transporten upp till markytan enligt tidigare inövade rutiner.

Innan gruppen lämnade gruvområdet genomfördes en timslång debriefing under räddningstjänstens ledning. Äventyrsgruvan hade också en egen debriefing med sin personal.

Orsaken till olyckan kommer att delges först när polisens utredning är klar.

Vi på Äventyrsgruvan är mycket nöjda med vår personal och deras insats från att olyckan skedde tills att kroppen bärgats.

Tack till alla som hört av sig och erbjudit hjälp och stöd. Ett speciellt tack till Sahlins Struts som ställde upp med underbart god mat och fika till alla inblandade under fredagen.

dyk