fbpx

Historia

Ingen vet säkert när man började bryta malm i Tuna Hästberg. Vissa källor uppger att de första gruvorna bröts redan på medeltiden. Det är dock mer troligt att de första gruvorna började brytas först under 1500-talets slut eller 1600-talets början. Säkert vet vi att det i slutet av 1500-talet fanns en hytta för tackjärnsframställning i närbelägna Laxsjön och några årtionden senare, kring 1640, hade en hytta uppförts även vid den närbelägna sjön Rämen. Malmen till hyttorna hämtade ägarna från flertalet närbelägna gruvor, bland annat Hinzgrufvan, som dyker upp på en sockenkarta över Tuna socken från 1648.

I Tuna Hästberg har man brutit järnmalm, magnetit, också kallat svartmalm, med inslag av mangan. Malmen har låg fosforshalt och kunde alltså användas vid de gamla hyttorna redan långt tillbaks i tiden. Fältet består av sex ovanpåliggande malmkroppar, där den så kallade Kronmalmen gett fältets rikaste malm med upp till 54% rent järn. Kropparna lutar från ytan 30-45 grader men flackar mot djupet ut och ligger på sina ställen nästan helt horisontella. Kring 360m lutar kropparna t.ex. mellan 0-30 grader mot djupet. På sina ställen ligger några av kropparna så pass nära att de brutits ihop som om vore de en enda malmkropp. Detta ger upphov till mäktiga och imponerande brytrum, t.ex. den stora “Indy-salen”. Mäktigheten (malmkroppens tjocklek) har på sina ställen uppgått till 75m.

Även om det brutits malm i Tuna Hästberg i många hundra år så upplevde gruvan sin storhetstid först under 1900-talet, då stora kapitalsatsningar gjorde på att modernisera och effektivisera gruvdriften i byn. Från mitten av 30-talet övertogs all drift av Stora Kopparbergs Bergslags AB som behövde den manganhaltiga järnmalmen till sitt järnverk i Borlänge, Domnarvet. Stora drev gruvan fram tills den slutliga nedläggningen sommaren 1968 och därmed hade en månghundraårig gruvepok nått sitt slut. Under åren bröts cirka 6 miljoner ton malm i gruvan, men man uppskattar att betydande tillgångar, åtminstone 16 miljoner ton, finns kvar i djupet.

Kvar i berget återfinns åtskilliga kilometer med tunnlar, jättelika brytrum och lämningar som skvallrar om en svunnen storhetstid då både gruvan och byn sjöd av liv.

År 2011 invigdes det vi idag kallar Äventyrsgruvan. Äventyrsgruvan är en ekonomisk förening. Verksamheten har efter invigningen expanderat varje år och idag besår huvudsakliga verksamheten av guidade turer i torrlagda miljön, alltifrån enkla vandringsturer till mer avancerade äventyrsturer med klättring på vår utbyggda Via Ferrata, samt dykning i den vattenfyllda delen av gruvan. Vår vision är att gruvan ska lämnas så orörd som möjligt. Vi anpassar istället våra besökare till gruvans miljö, bla genom att utrusta dem med hjälm, pannlampa och sele då detta krävs. Läs mer under våra upplevelser.

 

tuna