fbpx

DUO Projekt

Projekt med stöd från Dalälvarnas utvecklingsområde, Företagsevent i Äventyrsgruvan

Flera långsiktiga mål sattes upp i samband med invigningen av Äventyrsgruvan 2011. Under 2016 gjordes en ansökan till DUO om stöd från EU, Leaderområde Dalälvarnas Utvecklingsområde. Ansökan blev godkänd.

Projektet innehöll tre viktiga fysiska behov för verksamheten:

1. Eventlokal med kapacitet för ca 40st besökare
2. Toalettmöjlighet
3. Belysning av huvudgångvägar

Projektet avslutades i gruvan som planerat under 2017 med mycket gott resultat. Flera guider anställdes både under och efter projektet och flera nya samarbeten med olika lokala företag startades upp. Genom praktikplatser i projektet lyckades även långtidsarbetslösa komma i arbete som senare ledde till anställning. Investeringen som gjordes används idag i den dagliga verksamheten och har gett föreningen ett ordentligt lyft då det gäller kvalitet och utvecklig.