Äventyrsgruvan

Maskinhuset

Rädda maskinhuset

Maskinhuset vid Tuna-Hästbergs gamla gruva är i behov av restaurering.

Länsstyrelsen beviljade en projektering av arbete och har efter det beviljat ett stöd på drygt en miljon. Total kostnad för restaurering är drygt två miljoner. Länsstyrelsen anser byggnaden är viktig att bevara eftersom den är så speciell och den kommer att återställas i stort sett till sitt ursprungliga utseende.

Det är en kulturhistorisk byggnad som bör bevaras och ett komplement till Äventyrsgruvan som vårdar minnet av gruvverksamheten och visar den för allmänheten. Både Äventyrsgruvan och Hembygdsföreningen kommer att ha nytta av byggnaden och den i sig kommer att vara ett besöksmål för turister och närboende. Dalarnas museum kommer att hjälpa till med material för att visa bilder och historier från gruvans storhetstid.

Du kan stötta restaureringen genom att betala valfritt belopp till
BG 736-5778 eller till 1233336500
Glöm ej att skriva Maskinhuset och namn.

För dig som önskar en faktura på beloppen så maila oss på daniel@aventyrsgruvan.se så kontaktar vi er inom 24h.

Bidrag över tusen kronor ger namnet på en skylt som kommer att finnas uppsatt vid Maskinhuset.

Mini

5.000 :-

Lilla

10.000 :-

Mellan

25.000 :-

Stora

50.000 :-

Platina

100.000 :-

Presentkorten gäller för vuxna och Äventyrsturer. Giltighetstid är ett år.  Presentkorten kan också användas som betalning vid Deluxturer, konferenser eller andra företagsevent.

Scroll to Top