Äventyrsgruvan

Duo-Projekt

Vi fick EU-stöd!

Projekt med stöd från Dalälvarnas utvecklingsområde, Scenbyggnation och kulturevenemang.

Äventyrsgruvan Under 2018 gjordes en ansökan till DUO om stöd från EU, Leaderområde Dalälvarnas Utvecklingsområde. Ansökan blev godkänd.

Vårt mål är att bygga en scen i den unika miljö och förutsättning som Äventyrsgruvan ger. Vi ska kunna erbjuda en spelplats för bland annat konserter, modern fridans, nycirkus och traditionell spelteater.

Teknikkrävande och resurskrävande moment idag kommer att minskas drastiskt. Genom att nyttja fasta projiceringar av ljus och ljudillusioner kommer dessa enkelt användas utan tidskrävande förberedelser. Den “scen” som idag är en liten slänt av grus ersätts med två scengolv. I ett bakomliggande utrymme byggs en liten loge för artister att sminka/värma sig i samt ett litet förråd.

Vår målsättning är att kunna samarbeta med allt från frigrupper och lokala/regionala amatörföreningar. Äventyrsgruvans fokus kommer främst att vara de mindre aktörerna men gärna i samarbete med tex. Högskolan Dalarna för att kunna samköra gratisevenemang med utbildningar. Vi vill utveckla verksamheten och växa i samverkan med våra samarbetspartners.

Projektet beräknas vara klart under slutet av 2019.

Vi fick EU-stöd!

Projekt med stöd från Dalälvarnas utvecklingsområde, Företagsevent i Äventyrsgruvan

Flera långsiktiga mål sattes upp i samband med invigningen av Äventyrsgruvan 2011. Under 2016 gjordes en ansökan till DUO om stöd från EU, Leaderområde Dalälvarnas Utvecklingsområde. Ansökan blev godkänd.

Projektet innehöll tre viktiga fysiska behov för verksamheten:

1. Eventlokal med kapacitet för ca 40st besökare
2. Toalettmöjlighet
3. Belysning av huvudgångvägar

Projektet avslutades i gruvan som planerat under 2017 med mycket gott resultat. Flera guider anställdes både under och efter projektet och flera nya samarbeten med olika lokala företag startades upp. Genom praktikplatser i projektet lyckades även långtidsarbetslösa komma i arbete som senare ledde till anställning.

Scroll to Top